Regulamin

Niniejszy Regulamin określa zasady, funkcjonowania portalu aukcyjnego gieldagolebi.com. Korzystający z niego użytkownicy są zobowiązani do jego przestrzegania.

§ 1.

Portal gieldagolebi.com jest internetową platformą aukcyjną, na której wystawiane są gołębie pocztowe zgłaszane przez ich właścicieli.

§ 2.

  1. Własność do wystawiane gołębia poświadcza się skanem karty własności gołębia oraz rodowodu.
  2. Osoby wystawiające oraz licytujące muszą mieć zarejestrowane konto na portalu gieldagolebi.com.

§ 3.

Koszt zorganizowania aukcji gołębi – prowizja są uzgadniane indywidualnie.

§ 4.

Podczas licytacji widoczny jest tylko nick osoby zarejestrowanej na Portalu. Wszelkie inne dane są zastrzeżone.

§ 5.

Po zakończeniu aukcji wystawiający otrzymuje informacje o zwycięzcy aukcji (danych teleadresowych do wysyłki).

§ 6.

Osoba licytująca zobowiązuje się kupić gołębia, a wystawca sprzedać za wylicytowaną kwotę. W przypadku gdyby kupujący lub sprzedawca odstąpili od sfinalizowania transakcji osoby te zostaną usunięte z grona użytkowników i nie będą mogli uczestniczyć w innych aukcjach organizowanych przez ten Portal.

§ 7.

Koszty dostarczenia gołębia pokrywa kupujący po ustaleniu zasad ze sprzedającym (dostawa przez Pocztę Polską, kuriera lub odbiór osobisty). Osoby licytujące z zagranicy zobowiązane są podać odbiorcę na terenie Polski do dostarczenia gołębia.

§ 8.

Wszelkie ewentualne spory strony będą się starały załatwiać polubownie.

§ 9.

Osoby biorące udział w aukcjach samodzielnie załatwiają sprawy rozliczeń finansowych wobec odpowiednich urzędów skarbowych właściwych dla stron.

§ 10.

Jeżeli oferta zakupu gołębia zostaje złożona w ostatniej minucie do zakończenia aukcji, to termin zakończenia aukcji zostaje przedłużony automatycznie o kolejne 5 minut.

§ 11.

W przypadku jeżeli transakcja nie zostanie sfinalizowana, sprzedający odmówi sprzedaży gołębia lub kupujący nie zakupi gołębia za wylicytowaną sumę, osoby te zostaną usunięte z listy użytkowników portalu i ich dane zostaną opublikowane celem ostrzeżenia potencjalnych innych klientów.

§ 12.

Lista osób usuniętych z listy użytkowników giełdy będzie publikowana na końcu regulaminu i będzie sukcesywnie aktualizowana.

§ 13.

W przypadku wystąpienia problemów technicznych (awaria serwera, niedziałanie strony, ataki hackerskie itp.) aukcje kończące się w tym czasie będą przesunięte na kolejny dzień.

§ 14.

Zastrzegamy sobie prawo do usuwania z nadsyłanych materiałów informacji zawierających odnośniki do stron i serwisów, z którymi może występować konflikt interesów.

Wyjaśnienie – informacja techniczna.

W związku ze zgłaszanymi reklamacjami dotyczącymi aukcji, informujemy, że na ekranie monitora w lewym górnym rogu, na niebieskim pasku jest wyświetlany czas z serwera i oferty cenowe dotyczące poszczególnych gołębi są ofertami, które zostały złożone do tego momentu. Aby obserwować kolejne propozycje cenowe należy na bieżąco odświeżać informacje na ekranie komputera. W większości przeglądarek internetowych służy do tego tego klawisz F5.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów wprowadziliśmy opcje, dzięki której po wyświetleniu szczegółów pojedynczej aukcji ceny podawane w ramkach są odświeżane co około 30s. Jednak aby być pewnym i na bieżąco obserwować kolejne propozycje cenowe należy odświeżać informacje na ekranie komputera samodzielnie. W większości przeglądarek internetowych służy do tego tego klawisz F5. Sugerujemy aby tak postępować zwłaszcza w czasie tuż przed zakończeniem aukcji.